Варна, ранносредновековна епископска базилика / Varna, Early-medieval episcopal basilica

Ранносредновековната епископска базилика на Варна е трикорабна със синтрон в абсидата, с нартекс, екзонартекс и атриум. Строежът й се отнася към края на ІVв., като северната й стена е застъпила късноримската улица. В началото на Vв. подът й е бил покрит с мозайки с геометрични мотиви и раннохристиянски символи. През същия век е била разрушена, но по-късно отново е била възстановена, като подът е бил покрит с мраморни плочи, а стените със стенописи.

ЛИТЕРАТУРА:
„Римски и ранновизантийски градове в България”, Авт. кол. под ред. на Р. Иванов, стр. 72
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Варна, галерии / Varna-gallery
Сайт управляется системой uCoz