Варна, старата митрополитска черква "Свети Атанас" / Varna, the old bishop’s church of St. Athanasius

Храмът “Свети Атанас” в годините на османското робство е изпълнявал функциите на митрополитска черква. На същото място има останки от средновековен храм, който се датира към ХІІІ-ХІVв. Външната му фасада е била украсена с керамични „панички” и „четирилистници”. При изкопаване основите на храма са намерени множество останки от колони, капители, мраморни плочи и др. При изследване на съвременното предверие на храма са открити четири зидани гробници. Макар сградата да е съществувала още през средновековието, тя е бил извън крепостната стена и вероятно е станала митрополитска черква едва в годините на турското робство.
През 16-17 век е изградена нова черква. Австрийският дипломат Венцел Едлер фон Броняр посетил Варна и направил план на града, датиращ от 1786г., споменава за черква в “гръцкия квартал”, представляваща удължен правоъгълник с една полукръгла абсида от източната страна. Предполага се, че старата сграда е била еднокорабна и едноабсидна черква с двускатен покрив и тесен притвор. Ширината му вероятно е била 5м. Под живописния слой от 19 век се е установило, че има още един живописен пласт. Под изображението на сюжета:”Кръщение Господне” е изографисано “Слизане на Св.Дух”; под ”Разпятие Христово”-“Слизане в ада”; под ”Христос и самарянката”-“Сретение Господне”; под ”Възкресение Лазарово”-“Възнесение Христово”. Първия живописен пласт специалистите отнасят към 17 век. Запазени са също 4 икони с размери 37,2X54см, за които се счита, че са от стария иконостас. През 1828г. е била поставена камбана. Била е наричана „манастир”, което вероятно се дължало на обстоятелството, че там е бил владишкият конак.
Черквата оцеляла по време на обстрела на Варна през Руско-турската война 1828-1829г, но изгоряла през 1836г. Две години по-късно била възстановена, което е отразено на мраморната плоча, поставена над входната врата с надпис на гръцки: “Старият храм на св. Атанас, който не са го по-напред съборили Марсовите бомби, опожарен на 1836 год. 15 февруари, се е възобновил на 1838 год. 29 август.” Новата черква е трикорабна, триабсидна базилика с остъклен притвор и камбанария.
С министерско постановление №1915 от 10.10.1961г. храм “Свети Атанас” преминал към Народния музей - отдел “Възраждане”. На 26.10.1965г. черквата е била обявена за паметник на културата и изкуството и в нея е била поместена галерия на възрожденската иконопис. С Министерска заповед №92-00-0026от 9.07.1991г. храм”Св.Атанасий” е върнат на Варненско-Преславската митрополия и в момента е действащ.

Литература:
Протойерей Дончо Александров “170 години храм Св.Атанасий град Варна”
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Варна, галерии / Varna-gallery
Историята на черквата на офиц. сайт на храма "Свети Атанас"
"Българската древност
Сайт управляется системой uCoz