Варна, храм "Свети Георги Победоносец" / Varna, the church of St. George

Храмът „Свети Георги” е била едноапсидна кръстокуполна черква от типа „стегнат кръст” с притвор. Градежът е от обработени камъни със средни размери споени с бял хоросан, като зидът е бил подравняван със сантрачи. Зидовете са фондирани в по-стария строителен пласт на римските терми. Храмът е с външни размери около 12.10м. на 7.30м. Притворът е с размери 2х5м., а наосът – 8х5м. Два пиластъра-анти в източната половина и два при стената между наоса и притвора с размери 0.80х0.80м. формират подкуполно пространство с почти квадратна форма с размери 3.50х3.40м. Първоначалната абсида била многостенна отвън с ширина 4.30м. и дълбочина 1.40м. По-късно храмът бил удължен с около 3.50м. на изток, като абсидата била разрушена до основи. Новата абсида с ширина 2.60м. и дълбочина 0.80м. е изсечена на 1.05м. над пода в западния тухлен зид на римските терми. Вляво е била оформена малка ниша за жертвеник с ширина 0.80м. и дълбочина 0.30м. Фасадите са били декорирани с тухлени редове, корнизи в стил „вълчи зъби”, глазирани панички и четирилистни розети, както и каменни релефи изобразяващи лъвове, кръстове и розети.
Черквата просъществувала и в годините на османското робство, макар при последвалите поправки да загубила средновековното си великолепие. Тя била полувкопана в земята. В черкивния двор е имало и малка костница иззидана до основата на кулата. На гърба на иконата на св. Георги е била написана годината 1605г., което е станало причина да се предполага, че тогава е била възстановена и черквата. Била е разрушена от комунистите през 1948г. Светият престол и голямата икона на свети Георги, която била посребрена през 1811г. била пренесена в стария митрополитски храм „Свети Атанас”.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Варна, галерии / Varna-gallery
"Българската древност