Цариград, черквата "Хора", външния притвор / Church of Holy Savior in Chora, outer narthex

Екзонартекса (или външния притвор) е първата част на храма при влизане. Това е напречен коридор, с ширина 4м и дължина 23м, който е свързан от изток с успоредния езонартекс (вътрешен притвора), а в южната част от него се минава в успоредния на наоса параклис.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Цариград – галерии / Istanbul – gallery
Офиц. сайт на Хора
Сайт управляется системой uCoz