Цариград, черквата "Хора", екстериор / Church of Holy Savior in Chora, exterior

Черквата Хора или както е пълното й название „Христос Спасител Животодавец в околността” е била построена в началото на Vв. в източната част на шестия хълм на Цариград, преди изграждането на крепостната стена на император Теодосий ІІ. Тъй като се е намирала извън укрепителната система на император Константин, тя е получила названието „Хора” (област, околност). Скоро след това била изградена новата крепостна стена и храма се озовал в града, но въпреки това запазил старото си название. Храма бил разширен от император Юстиниан І, а след това от епарха Приск и император Фока.
В периода 1077-1081 били извършени нови строителни работи за възобновяване на овехтялата сграда по поръка на Мария Дука, тъща на Алексий I Комнин, при което сградата добила формата на кръст. В началото на ХІІ век, били предприети нови ремонтни работи от Исак Комнин, третия син Алексий. В периода 1315г-1321г. великият логотет Теодор Метохит финансирал украсата на храма и тогава били създадени великолепните мозайки в духа на Палеологовия Ренесанс.
На 29 май 1453г. когато турците нахлули в Цариград те разграбили Хора, при което разсекли на четири донесената там за насърчение на защитниците икона на Богородица Пътеводителка, за която се счита, че е дело на св. Евангелист Лука. Около 50г. след превземането на града от турците по нареждане на великия везир на султан Баязид ІІ - Атик Али паша сградата била превърната в джамия и получила названието Карийе джами. Стенописите и мозайките били замазани, а камбанарията била премахната и заменена с минаре.
През 1948г. започнало разчистването на стенописите и мозайките и през 1958г. сградата започнала да функционира като музей.
Черквата е разположена на площ от 742.5кв.м. и се състои от външен притвор (екзонартекс), вътрешен притвор (езонартекс), същинска черква (наос), протезис с коридор, ризница и параклис. Сградата има шест купола: два в езонартекса, и по един в параклиса, наоса, протезиса и ризницата .
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Цариград – галерии / Istanbul – gallery
Офиц. сайт на Хора
Сайт управляется системой uCoz