Цариград, черквата "Хора", наос / Church of Holy Savior in Chora, naos

Наосът е увенчан с купол с диаметър 7.7м., а в източната му страна има абсида. Предполага се, че централния купол е добил сегашния си вид след като бил поправен от пораженията на земетресението от 1766г. Протезисът (проскомидийника) и дякониконът (ризницата) в съответствие с по-раншната традиция са обособени като отделни помещения, разположени от двете страни на бемата (олтара), всяко с купол и абсида. До жертвеника се стига чрез отделен коридор, а до ризницата през параклиса.
Стените на наоса са облицовани с мрамор. На западната стена над вратата се намира мозайка изобразяваща „Успение Богородично”. От север на олтара се намира мозайка изобразяваща Христос, а от юг – Богородица с Младенеца.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Цариград – галерии / Istanbul – gallery
Офиц. сайт
Сайт управляется системой uCoz