Несебър - храма "Свети Стефан" - гробове / church “Saint Stefan“ - tombs

Новата митрополия "Свети Стефан" е трикорабна базилика, с размери около 12,10 метра дължина и около 9,50 метра ширина. Намира се сред малък двор, заграден с каменна ограда. Черквата няма нартика, но в западния край има пристройка с дължина 5.60 метра. Базиликата е изградена около Х-ХІІІ век и според някои изследователи, е от последните представители на този тип черкви в Средновековна България.
При изграждането на сградата са използвани материали от по-стари сгради. Сред тях е и част от каменен надпис, който заедно с друга открита част гласи (по Бешевлиев): "Този град, разрушен от ръцете на езичници (чрез грижата) на царете построи отново из основи В ... а ...довършиха боговенчаните (императори) на ромеите Василий и Леон заедно с Александър...".
Църквата е била реконструирана през 1593г. и през 1599г. от митрополит Христофор. В храма има запазена живопис от ХVІ-ХVІІ век и дърворезба от ХVІІІ-ХІХвек.

Около храма е имало некропол използван през средновековието и по време на турското робство. Вътре в храма също са запазени 2 гроба, като надгробните плочи са на нивото на подовата настилка.
При югозападния вход към черковния двор са запазени няколко гробни камери изработени от камък (гробовете са отворени). Изцяло е запазен в двора само един гроб от ХІХв. в двора, северно от храма.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Несебър-галерии/ Nessebar – gallery
Сайт управляется системой uCoz