Релефи на ръководителите на античната колония / Reliefs of the heads of the ancient colony

Представени са 2 релефни изображения на първенците на античната гръцка колония Месембрия по време на извършване на жертвоприношение. Двата релефа понастоящем се съхраняват в Бургаския окръжен музей.
На единия е изобразено как стратезите извършват посвещение на героя Созихолис. Според надписа изобразената церемония е била извършена по времето, когато първенстуващ стратег е бил Дейноменес, син на Херотеймос.
Втория релеф е по-лошо запазен. Надписа също не е в добро състояния. От него е разчетено част от името на първенствуващия стратег – „Ойниас…”.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Несебър-галерии/ Nesebar – gallery
Сайт управляется системой uCoz