Самоков, Бельова черква, интериор / Samokov, Belyova church, interior

Бельова черква "Рождество Богородично" е най-старият самоковски храм. Както гласи надписа от вътрешната страна на входа възрожденските стенописи са дело на Никола Образописов и са били завършени на 15. април 1869г. В същия надпис Никола Образописов сочи, че преди това е имало други, по-стари, силно повредени стенописи, но не е имало надпис от кога са. При реставрацията на черквата част от по-старият живописен слой беше разкрита.
Според стиловите особености на по-стария живописен слой той се отнася към ХVІв. Някои от изображенията, като напр. намиращата се до олтарната преграда фреска Богородица на трон напомнят по-стария, тържествен стил на ХІІ-ХІVв. Това показва, че или е имало частично стенописване или е бил ползван образец от времето на Второто българско царство. Други образи от по-стария слой са фреските изобразяващи два от вселенските събори северно от входа, група светци южно от входа, сред които св. Гаврил Лесновски.
Възрожденските стенописи на Никола Образописов се отличават със своята патриотична насоченост. Изобразени са предимно светци свързани с България - св. Тривелий (монашеското име на хан Тервел), св. княз Борис-Михаил, св. Михаил Воин, св. Иван Рилски, св. Кирил и Методий, св. Климент Охридски и св. Сава, св. Теофилакт Охридски, св. Иван-Владимир, св. Манасий Габровски и др. Изображението на св. Стилян пък може да се свърже с намиращото се недалеч от черквата аязмо посветено на него. Фреските са с характерния за Самоковската живописна школа син фон. От фреските най-известно е изображението на Бельова черква, тай като се счита за първия български самостоятелен пейзаж.
Според преданието в черквата е бил погребан св. Стефан Самоковски, който е бил един от водачите на въстанието в Западна България - той бил заловен от турците и бил подложен на мъчения за да приеме исляма, а след като не успели да го склонят бил обесен. Неотдавна във вътрешността на храма до северната стена беше открит гроб, в който бяха намерени архиерейски одежди (сега се намират в градския музей).
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Самоков - галерии/ Samokov – gallery
Сайт управляется системой uCoz