София, Баня Баши Джамия/Sofia, Banja Bashi Mosque

Баня баши джамия се намира в центъра на град София. Тя е била построена със средствата на молла Ефенди Баня баши джамия се намира в центъра на град София. Тя е била построена със средствата на молла Ефенди Кадъ Сейфуллах в памет на починалата му съпруга. Въз основа на надписа на входа изграждането на джамията се отнася към 974г. от Хаджира (1566-1567г.).
Сградата е четириъгълна, с голям централен купол. При входа има пристройка (тетимме) с три малки кубета, а в близост до нея се намира минарето на джамията. Построена е от османския архитект Синан. Стените й са иззидани от редуващи се дялан камък и червени тухли. На четирите ъгъла, са поставени малки кули, под които през обръчи се спускат подпорни съоръжения. На ъглите на шестнайсетте лъчеви обръчи са поставени двойни нагръдници. Стените на молитвената зала, както и арките са от дялан камък. Колоните са издялани от едно цялостно каменно тяло и са в матов цвят. Арката над входната врата, която завършва с един венец, също е дялан камък. Централният купол е покрит с оловни пластини.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
София-галерии/ Sofia-gallery
Сайт управляется системой uCoz