София, Руини на сградата източно от ротондата „Свети Георги” / Sofia, The ruins of the building east of Rotonda “St. George”

Сградата е разположена източно от ротондата „Свети Георги”, като двете постройки са били разделяни от улица. Северната част на сградата се състои от голямо четириъгълно помещение от запад, което е било разделено на три кораба от два реда четириъгълни стълбове. Източната част представлява октогон с абсида от изток. Южно от октогона е разположено правоъгълно помещение с абсида от изток. Западно от него, съответно южно от четириъгълната зала със стълбовете е имало помещение с хипокауст.
Тази сграда заедно с ротондата имат сходство с комплекса на император Галерии в Солун, макар и в много по-умален вид. Там също има дворцова сграда с октогон и ротонда, която днес също е посветена на св. Георги.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Солун, галерии / Thessaloniki, galleries
София – галерии / Sofia – gallery
Сайт управляется системой uCoz