София, храмът "Св. Богородица Пречиста" / Sofia, The Church "Presentation of the Blessed Virgin Mary"

Черквата е спомената от Григорович в средата на ХІХв. Освен като «Света Богородица Пречиста», храмът се споменава също под названията «Въведение на Пресвета Богородица» или само като «Пресвета Богородица». Намирал се е в близост до "Св. Петка Самарджийска". След Освобождението при регулацията на София, храма е бил разрушен, въпреки съпротивата на софийските жители.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
София - Галерии