о

София, храма "Свети Георги" - фрески / Sofia, Rotunda "St. George" - frescoes

Запазени са 5 живописни слоя в ротондата "Свети Георги". От най-стария пласт са се запазили незначителни фрагменти с растителни мотиви. Втория живописен пласт се отнася към Хв. Към него се отнасят изображенията на ангели. Третия живописен пласт се отнася към ХІ-ХІІв. Към него се отнасят фриза с пророците, фреските изобразяващи Възнесението, Успение Богородично и други.Третия пласт се отнася към ХІVвек.Към този пласт се отнасят изображението на купола и ктиторския надпис на гръцки език. Доколкото в надписа се говори за ктитора-епископ, то към това време следва да се отнесе и ктиторския портрет на епископ северно от входа. Последния живописен слой е орнаментален, от периода когато сградата е била превърната в джамия.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
София-галерии/Sofia-Gallery