Варна, Римските терми / Varna, Romans therms

Постройката е била правоъгълна, заемаща площ около 7 000 кв.м. Била е едноетажна, като в по-голямата си част е стигала височина над 18м. Отделни зали били покрити с куполи или полуцилиндрични сводове.Термите имали мъжко и женско отделение, разположени симетрично по оста север-юг. В термите се влизало от два монументални входа от север. При всеки от входовете имало малка площадка с тоалетна. От тези площадки се влизало във вестибюлите, следвала обща зала – палестрата, която била с размери 60 х 40м., където в четирите ъгъла имало с по една полукръгла ниша. В тази зала гражданите се срещали и обсъждали различни проблеми или се развличали.
От вестибюла имало също врати към аподитериите (съблекалните), след това се преминавало във фригидариите (студените отделения), които били с размери 30 х 10м., като в края имало басейни дълбоки 70см. В южната част били топлите помещения – 7 на брой, всяко с размери 6 х 9 м.Четири са били с по-ниска температура – тепидарии, три са били горещи – калдарии и в абсидата най-вероятно се е намирало най-горещото помещение – лаконикума. Термите се отоплявали с топъл въздух, идващ от пода. Въздухът идвал от огнищата разположени в префурниума.
Изграждането на термите се отнася към ІІв., а са функционирали до края на ІІІ-началото на ІVв. След това архитектурната им украса била изнесена и използвана за други строежи. В изоставените зали били изградени жилища, от малки колиби до масивни постройки. След голямото земетресение през Vв. сградата пострадала сериозно и започнало рушенето й, за да се взима строителния материал от нея. Накрая над повърхността останала само една част, която местното население наричало „Римската кула”, без да е наясно за какво е служела постройката.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Варна, галерии / Varna-gallery
"Българската древност
Сайт управляется системой uCoz