Акве калиде - Термополис, термите /Aquae calidae, mineral baths

Античното селище Акве калиде (Aquae calidae), което през средновековието е известно под името Термополис се е намирало при днешните Бургаски минерални бани. Както показват и античното латинско название на селището – „Горещите извори” и гръцкото средновековно име „Градът с топлите извори” селището се е развило благодарение на топлите минерални води, които извират там.
Направените проучвания показват, че лечебните свойства на горещия извор били известни още в неолита, когато в близост до него са създадени три селища от VІ – V хилядолетие пр. Хр. Траките превърнали извора в средата на І хил. пр. Христа в светилище на Трите нимфи, което векове наред привличало много поклонници. Многобройните монетни находки /над 4000 броя/, открити при почистването на стария каптаж на извора през 1910 и 1994г. дават информация за местата, от които са били посетителите и времето, през което са били на това място. Най-ранната открита монета е сечена в Аполония /Созопол/ в нач. на V в. пр. Хр.- сребърна драхма от типа “изправена котва – пречупен кръст”. Срещат се монети на тракийски владетели от столицата на Одриското тракийско царство Севтополис, от Кабиле, Месамбрия, Одесос, Истрия и Томи в Румъния, Бизантион, Абдера, Маронея, Лизимахия на проливите и Мраморно море и др.
Първото споменаване на селището е в т.нар. Певтингерова карта, която е запазена в копие от ХІІІв., но прототипът се отнася към кр. на ІІ – нач. на ІІІв., с последна редакция от ІVв. На картата е изобразена сграда с формата на буквата „П”, като с оградна стена е бил оформен вътрешен двор.
Йорданес отбелязва Акве калиде се намирало на дванадесетия милиарден стълб от г. Анхиало, където топлите води избликвали от дълбочината на огнения си извор, а посетителите оставали много дни да се наслаждават на баните с топла вода”.
Константин Иречек в книгата си „Княжество България” (ІІ част, „Пътувания по България”) пише, че по време на неговото посещение до северната страна на турската баня още личали руините от античната сграда запазени на височината на човешки ръст. Забелязвал се четириъгълен басейн, а зад него друг, кръгъл басейн с четири тухлени ниши от страните, който бил по-малко запазен.
Общата площ на проучените части от древните бани е около 3,800 кв.м., а достигнатата максимална дълбочина е 6,3м. при дъното на античните басейни.
Централната зала на баните, наричана в античността „калдарий” – място за горещи процедури с минералната вода е с обща площ 220кв. м и има два правоъгълни басейна с размери 3 х 5м., разположени на двете къси страни. Сградата е било отоплявана с „хипокауст”, който представлява система от специални глинени тръби, по които върви топлият въздух от каналите с гореща вода и отоплява каменните плочи на пода. Античният каптаж на два горещи извора с температура между 53 и 42 градуса е открит на 30м северозападно и е свързан с банята със сложна система от колектори и глинени водопроводи.
Каптажът за студена вода е в северната част на банския комплекс и е на дълбочина 5,3м. Студената вода се е използвала за лечебни процедури в помещение, което през античността е било наричано „фригидариум”.
В източното крило на банския комплекс са проучени 8 помещения, които вероятно са служели за търговски цели. Те са свързани с последния етап от функционирането на средновековните бани между Х и ХІІІ век, опожарени напълно през 1206г. от латинския император Анри ІІ. При разкопките са открити много бронзови монети от Х-ХІІІ в., стъклени и бронзови гривни, свещници и балсамарии с етерични масла за масажи, които използвали посетителите в банята.
През 1562г. минералната вода излекувала подаграта на султан Сюлейман І (1520-1566) и по негово нареждане върху руините била изградена нова баня. Тази сграда е била типична турска баня от ХVІв. Тя била четириъгълна, изградена от редуващи се пояси от камъни и тухли, с купол, който имал кръгли отвори за влизане на светлина и за излизане на парата. През две помещения се влизало в тъмна зала настлана с каменни плочи, в която имало четириъгълен басейн с дървено подово покритие.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Акве Калиде-Термополис, галерии - Aquae calide, gallery
Христоматия за Акве калиде - Термополис
Сайт управляется системой uCoz