Несебърската крепост – югозападна крепостна стена/ Nessebar - the south-west wall

Изграждането на запазените до днес части от югозападната стена се отнася към ранно-византийската епоха. В по-голямата си част понастоящем крепостната стена е под водата. Запазен е участък от две части, дълги съответни 40 и 30м., с максимална запазена височина 6.90м. Стената е изградена със смесена зидария (т.нар. „опус микстум”) от редуващи се каменни блокове и тухли. Спойката е от хоросан премесен със счукани тухли. За олекотяване на конструкцията и раздвижване на фасадата са били използвани аркирани ниши. Запазени са две правоъгълни кули, като има и трета, която понастоящем е паднала в морето. Между двата участъка е имало порта с ширина 7м. водеща към южното пристанище. Ранно-византийските крепостни стени са се използвали през цялото средновековие.
Крепостната стена е тръгвала от южната кула на западната стена по права линия (51° югоизточна посока). Според Шкорпил в този участък е имало 2 четвъртити кули, като западната се е изгубила, а източната е падналата във водата. При падналата кула зидът се пречупва югоизточно (270°). На изток от кулата е имало насип в морето, който изпълнявал ролята на вълнолом на южното пристанище.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Несебър-галерии/ Nesebar – gallery
Несебърската крепост - обща информация
Офиц. сайт на "Музей - Несебър"
Сайт управляется системой uCoz