Несебър – крепостта / Nessebar - fortress

Несебър е разположен на малък полуостров, който има дължина 850 и ширина 300м., с обща площ около 25хектара. Единствената връзка със сушата е чрез един тесен провлак в западната част с дължина около 400метра. По този причина именно западната част на полуострова е била най-здраво защитена.
Възможността за лесна защита е привлякла заселници на полуострова още в дълбока древност. Несебър е възникнал като тракийско селище около ІІ хил. пр.н.е. Около VІІІв. преди новата ера траките започнали укрепването на полуострова.
След гръцката колонизация в края на VІв. пр. н.е. известно време се ползвали старите укрепления. През VІв. започнало изграждането на нова отбранителна система, което продължило и до ІІІв. Градежът е от подравнени в редове големи каменни блокове с обработени лица, без спойка. Пълнежът е от ломени камъни. Крепостната система не е пострадала при завладяването на града от римляните през 72г.пр.н.е. и продължила да се използва.
През Vвек е била изградено ранновизантийската укрепителна система, която се запазила през цялото Средновековие.
Крепостните укрепления на няколко пъти сериозно пострадали при нападения. Затова стените били поправяни в края на VІ-началото на VІІв., в последната четвърт на ІХв., през ХІв., през 30-те години на ХІVв. и в края на ХІVв..
В епохата на Османското робство крепостта губи предишното си значение и оставена без поддръжка постепенно се рушала. Били са направени някои по-модерни съоръжения като табията при мелницата край черквата „Елеуса”, които не са се запазили.
Крепостната стена следва извивките на бреговата линия, което позволява да се обособят няколко участъка:
Западна стена се намира се в западната част при провлака, който е единствената сухопътна връзка с древния град. Тази част е била най-добре укрепената и е една от най-добре запазената. За тази стена на сайта е обособена отделна фотогалерия.
Югозападната стена започва от южната кула на западна стена и в посока 51° югоизток достига до вълнолома на южното пристанище при южната порта. За тази стена на сайта е обособена отделна фотогалерия.
Южната стена започва от вълнолома на южното пристанище при южната порта. Тук брегът извива северно и достига до леко издаден на юг нос. Тази част от стената е напълно унищожена. Днес брегът също е подсилен с каменен зид за предпазване на бреговата линия от морските вълни.
Югоизточната крепостна стена се е намирала от южния нос до източния нос при острова „Свети Стефан”. В края е била запазена част от стената по протежение на около 20м., която е била с дебелина 2.50м. градена от редуващи се камъни и тухли („смесена зидария”, т.нар. „опус микстум”). После следвал участък, който бил залят от морето, част от който било и островчето „Свети Стефан” състоящо се от големи натрупани камъни.
Североизточната стена се е простирала от източния нас при островчето „Свети Стефан” до извивката на брега при черквата „Света Богородица Елеуса”. Тази част не е запазена, като от свлачищните процеси е пострадал дори северния кораб на „Света Богородица Елеуса”. Заради укрепителните работи за защита на сушата от свлачищни процеси структурата на североизточния и северния бряг на града днес са със променена брегова линия. Шкорпил пише, че е имало три врязвания и при така образуваните носове се забелязвали купчини камъни, които според него може да са били от някогашните кули. В този участък е имало запазена щерна, която се е намирала зад крепостната стена.
Северната стена е започвала от извивката при „Света Богородица Елеуса” и е достигала до северното пристанище и вълнолома, образуван от навлизането на западната крепостна стена в морето. В този участък Шкорпил е забелязал на 4 места останки от крепостния зид.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Несебър-галерии/ Nesebar – gallery
Сайт управляется системой uCoz