Несебърската крепост – южната част на западна крепостна стена / Nesebar fortress - the southern part of west wall

Несебър е разположен на малък полуостров, който има дължина 850 и ширина 300м., с обща площ около 25хектара. Единствената връзка със сушата е чрез един тесен провлак в западната част с дължина около 400метра. По този причина именно западната част на полуострова е била най-здраво защитена.
Възможността за лесна защита е привлякла заселници на полуострова още в дълбока древност. Несебър е възникнал като тракийско селище около ІІ хил. пр.н.е. Около VІІІв. преди новата ера траките започнали укрепването на полуострова. В северозападната част на полуострова е разкрита част от крепостната стена с портата. Стената е била изградена от ломени камъни, споени с кал и е запазена на височина до 2м.
След гръцката колонизация в края на VІв. пр. н.е. известно време се ползвали старите укрепления. През VІв. започнало изграждането на нова отбранителна система, което продължило и до ІІІв. Градежът е от подравнени в редове големи каменни блокове с обработени лица, без спойка. Пълнежът е от ломени камъни. Крепостната система не е пострадала при завладяването на града от римляните през 72г.пр.н.е. и продължила да се използва.
През Vвек е била изградено ранновизантийската укрепителна система, която се запазила през цялото Средновековие. Крепостната стена е с дебелина 3.80м. Облицована е с големи каменни блокове обработени в правоъгълна форма, споени с хоросан, подравнени от редуващи се пояси от ха 3 и 5 реда тухли („смесена зидария” т.нар. „опус микстум”).
Главната порта, която в турската епоха е наричана „Кале-капусу” е била широка 4,41м., а от вътрешната страна се разширява и достига до 6.10м, дълбока е 1,40м. Портата имала двукрила врата и спускаща се врата (катаракта). Улеите, по които се спускала катарактата са с ширина 0,18м. и дълбочина 0,2м. Двукрилата врата се залоствала с греда. Главната порта е била фланкирана от две петоъгълни кули с размери 7.65х9.95х5.80х5-80х7-65м, а от вътрешна страна са с квадратна форма с размери на страните 6.30м. и U-образно уширение, дълго 2.45м. Дебелината на кулите варира между 1.60м. и 1.70м. В западната стена са разкрити и две потерни близо до порта. На 9.30м. ат северната петоъгълна кула се намира кула с U-образна форма (подковообразна), широка 5.50м., запазена до височина 6.40м. На 13м. от южната петоъгълна кула има четириъгълна кула с дължина 9.40м. и ширина 8.40м. Предполага се, че е била построена през ХІм. и е била преустройвана през ХІVв. Фланговете на западната стена били защитени от кръгли кули. Северната кръгла кула е с вътрешен диаметър 5.45м. и външен диаметър – 7.15м. Южната кръгла кула е с вътрешен диаметър 7.15м.
В средата на провлака на около 280м. от главната порта от северната страна на пътя (при вятърна сегашната мелница) е имало кула с квадратна основа, с дължина на страните около 6м., която се използвала до 1829г. От нея тръгвала на юг до края на провлака стена, с дължина около 30м., която имала една врата.
Крепостните укрепления на няколко пъти сериозно пострадали при нападения. Затова стените били поправяни в края на VІ-началото на VІІв., в последната четвърт на ІХв., през ХІв., през 30-те години на ХІVв. и в края на ХІVв..
В епохата на Османското робство крепостта губи предишното си значение и оставена без поддръжка постепенно се рушала.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Несебър-галерии/ Nesebar – gallery
Несебърската крепост - общи сведения за крепостта
Несебърската крепост – северна част на западната крепостна стена
Сайт управляется системой uCoz