Самоков, Бельова черква / Samokov, Beliova church

Историята на Бельова черква е потънала назад в легендите. Според преданието тя е била построена от Бельо, сочен като болярин, собственик на стада овце, мандри и мадани. При Сефер чешма (бойна чешма) има местност "Бельова (Бяла) поляна", където според преданието той е пасял овцете си. Недалеч от митрополитската черква пък доскоро се намираше Бельовата къща, но в последните няколко години тя беше доведена до разруха. Край р. Искър пък е имало руини и сгурия, които са били сочени като Бельовия мадан.
Според преданието старият град се е намирал край Бельова черква, а на мястото на днешния е имало ханове.
Според друго предание св. Богородица запазила укрилите се от турците в черквата богомолци, като я закрила със своя покров, който се разпрострял около храма под формата на гъста мъгла.
Според друго предание в черквата е бил погребан един от водачите на въстанието в Западна България от 1773г. св. Стефан Самоковски, който бил подложен на мъчения за да приеме исляма, но след като не успели да го принудят, го обесили.
При проучванията по време на реставрацията на храма бяха открити основите на по-старата сграда и погребения от Х-ХІв. Беше разкрита и част от по-стария живописен слой. Наскоро във вътрешността на храма беше открит гроб, в който бяха намерени архиерейски одежди. Така преданията за старинноста на храма, както и че в него е погребан св. Стефан Самоковски бяха подкрепени от нови факти.
Следите от куршуми по черковната врата и по външните стенописи пък показват, че храмът действително е бил нападан. Навярно те са от времето, когато турците са изгорили дърво, което е нарисувано на фреската с изображението на храма.
Сградата на днешния храм е разположена върху основите на по-голяма постройка. Днешния храм е еднокорабен и едноапсиден, без купол, с открит притвор. Както се вижда на фреската от 1869г. и се чете от надписа на входа до ср. на ХІХв. черквата е била вкопана в земята и покрита с дървета, без прозорци, а вътрешността се деляла на закрит притвор и същинска част. При обновяването на храма били избити прозорците и била премахната стената между притвора и наоса.
Отделно от черквата е изградена камбанария долепена до покрита с просторен навес чешма. Тавана на навеса е с дърворезба, а стената от изток, на която е чучура е облицована с красиви плочи украсени с релефи с цветни мотиви.
Южно от камбанарията се намира аязмото. На празника "Животворен източник" във въдата на аязмото се появявал Богородичния образ. Това обяснява и защо в черквата толкова често се срещат икони и стенописи изобразяващи Св. Богородица като животворен източник.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Самоков - галерии/ Samokov – gallery
Сайт управляется системой uCoz