София, Буюк джамия / Sofia, Bujuk Mosque

Строежът и е започнал през 1451г. и е завършен през 1494г. По името на дарителя, с чийто средства е била изградена тя е била наричана също „Коджа Махмуд паша джамия”. Евлия Челеби пише за нея: „В София няма по-голям стар храм от нея”. Има две главни врати. Също има една врата от дясната страна, до самото минаре и една друга от южната страна, едната стая (врата ?!?) е затворена. Минарето й е направено от тухли и е високо и симетрично. Харемът на тази джамия е доста широк. От трите стнани на харемът оградата се състои от ниски стени. Тази светла джамия цялата е покрита с олово.” Около джамията е имало комплекс от постройки – медресе, хан, водохранилище и чешма.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
София – галерии / Sofia – gallery
Сайт управляется системой uCoz