София, храма "Свети Седмочисленици" / Sofia, Church " Seven Saints"

Сградата първоначално е била джамия и е носела имената “Коджа Дервиш Мехмед-пашовата джамия”, или “Имарет джамия”, но най-популярното й име е "Черната джамия" заради облицованото с черен камък минаре, което се срутило през 18в.
Строителния надпис в превод на Димитър Ихчиев гласи: “В името и с помощта на великия, милостивия, щедрия и всесилен Бог, настоящия богомолствен дом – света джамия, се съгради и построи с цел, за да служи като голям молитвен дом – главна джамия на всички благородни, възпитани и просветени мюсюлмани, както и на всички истинно-верни и правоверни мохамедани, дето и да живеят те. Съграждането на тази великолепна и украсена джамия се започна по инициатива и с иждивението на великия царски везир и главнокомандващ императорските храбри войници муширът Мехмед-паша Тавил ибни Абдул Музедин в осмата година /1528г./ от царуването на великия османски десети по ред, султан Сюлейман І Славни, син на султан хан Селим І, наричан с прозвището “явуз” т.е. свиреп”.
След Освобождението поради намалялото турско население на София сградите около джамията се използвали за затвор и за складиране на муниции.
През 1897г. Министерския съвет решил джамията да се преустрои в черква.
Сградата е построена върху площ от 720 кв.м. Централния купол е върху тромпи и е с диаметър 18 м. и височина 22м. Към наоса са прибавени абсида, два входни портика и притвор с камбанария.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
София – галерии / Sofia – gallery
Офиц. сайт на храма "Свети Седмочисленици"
Сайт управляется системой uCoz