Велико Търново, Конакът / Veliko Tarnovo, Konak

Сградата е била построена през 1872г. от майстор Кольо Фичето на мястото на стария конак. Същата година там е разпитван Васил Левски, а през 1876г. са били съдени участници в Априлското въстание, сред които Бачо Киро Петров, Георги Измирлиев и др. Там се е съхранявало и плененото от турците знаме на І Търновски революционен окръг, но през 1877г. след влизането на руските войски в града е било намерено и връчено на ІV-та опълченска дружина. В периода 10 февруари-16 април 1879г. там е заседавало Учредителното събрание, което приело Търновската конституция. На 17 април 1879г. там се открило Първото Велико народно събрание, което избрало за български княз Александър Батемберг. На 27 юли 1884г. там започнали заседанията на ІV Велико народно събрание. След Освобождението в сградата се е помещавала и общинската управа. На 18 декември 1906г. голям пожар унищожил сградата с всичките й архиви. Една година по-късно сградата била възстановена в предишния си вид под ръководството на арх. Г. Козарев. През 1990г. в сградата беше открито VІІ Велико народно събрание, заседанията на което обаче продължиха в София.
Конакът е дълъг 60 метра и висок 27 метра. Поради неравния терен има различия в етажите - от юг са 4, а от север са 2.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Велико Търново -галерии/ Veliko Tarnovo – gallery
Търново – христоматия
Сайт управляется системой uCoz