Велико Търново, Балдуиновата кула и Френкхисарска порта / Veliko Tarnovo, Baldwin Tower and Frenkhisar-gate

Югоизточната част на хълма Царевец е най-ниската. Затова, макар под нея да се е намирал защитения от река Янтра Френкхисар (квартал на франките), този участък е бил подсилен от кули.
Югоизточната кула (т.нар. "Балдуинова кула") преди Освобождението е била с покрив, а след това при възстановяването й през 1930г. па проект на арх. Александър Рашенов е била направена по подобие на една добре запазена крепостна кула в Червен. Тъй като се намира над Френкхисар, а и заради преданието, че е служела за затвор днес се нарича "Балдуинова", макар да няма категорични сведения, че точно там е бил затворен пленения през 1205г. пръв латински император Балдуин І Фландърски. По-рано е имало друга четириъгълна кула, която се е намирала малко по-ниско от Балдуиновата.

На 45 м северно от югоизточната (Балдуиновата) кула се намира така наречената Френкхисарска порта. Тя е оформена, подобно на Малката порта, в коридор, образуван от разминаването на крепостната стена от север и от юг. Светлият отвор на вратата, широк 2,50 м, е рамкиран също от два срещуположни пиластъра. Отвътре е развита отбранителната кула. Към Френкхисарската порта отвеждал път, изсечен зигзаговидно в склона на хълма. Той вървял успоредно на крепостната стена и достигал до чупка, в която била изградена портата.

В близост до югоизточната кула е било южното стълбище спускащо се към филтрационен кладенец. Стълбището е било широко 1,75 м., като е било затворено между два успоредни зида. Запазените му стъпала лежат върху масивен зид. Защитните зидове от двете страни на стълбището са дебели средно 0,85 м и изпълнявали ролята на парапети. Кладенецът се е намирал в четириъгълна кула намираща се в близост до крайречната ивица.

До Френкхисарската порта е имало триабсидна черква с притвор, около която вероятно се е развил манастирски комплекс. Южната й стена е била подсилена с контрафорси.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Велико Търново -галерии/ Veliko Tarnovo – gallery
Търново – христоматия
Сайт управляется системой uCoz