Велико Търново, Трапезица, Черква № 8 / Veliko Tarnovo, Trapezitsa, Church № 8

Черква № 8 се намира в югозападния край на Трапезица и се приема, че е най-големия и същевременно най-стария християнски храм на този хълм. Западно и южно от черквата има останки от сгради, вероятно от манастир около нея.
Черква № 8 има три етапа на изграждане. Първоначално била построена малък и тесен еднокорабен храм (с дължина 14 м и ширина 4м) с тристенна абсида и един притвор. Почти еднаквото разстояние между двата чифта пиластри, които се издават от страничните стени на наоса, дават основание да се предполага, че над тях се издигал купол.
През втория период църквата била разширена до днешните си размери. Тогава от север бил прибавен втори кораб, като северната стена на първата църква била съборена и изместена с 4 метра на север, като на мястото й били издигнати три колони, леглата на които са запазени. От запад бил пристроен вътрешен притвор и друг, който бил външен и следвал и по протежението на южната стена. Външният притвор бил ограничен от 5 зидани с хоросан правоъгълни стълбове. От югоизток бил построен мартириум (помещение, в което се намират мощите на светец) или гробница/крипта с вградени полукръгли ниши в източната и южната му стена, в което се влизало през олтара.
През третия период по протежение на цялата северна стена била изградено голямо водохранилище с ширина 3м. и дълбочина 4м., което събирало дъждовните води от покрива на църквата и съседните манастирски сгради. Измазано е отвътре с хидрофобен хоросан и най-вероятно отгоре е било засводено. В юго-западния му ъгъл е имало медна отводнителна тръба, която водела към четвъртит резервоар, зидан с тухли. На дъното на водохранилището са открити над 50 скелета в неестествена за обичайно погребение поза, които се намират под 3-метров слой от строителни отпадъци. Вероятно сградата над цистерната се е срутила когато над нея са се били събрали значителен брой хора.
В черквата са съществували два живописни слоя, които днес са почти напълно унищожени. Сега са останали съвсем малки остатъци от зографисаната драперия в долната част на абсидата, макар в края на ХХвек, когато занемарената защитна конструкция бе рухнала окончателно да имаше запазено повече.
На южната стена, близо до критата е имало изображения на светци-воини, които в началото на ХХв. били запазени до пояса. Върху първия пиластър на същата стена е имало изобразена фигура в богато облекло, опряла меч на земята. По южната стена е имало запазени и фрагменти от фрески на светци-постници, държащи в ръце свитъци, като един от тях са били запазени изписани думите: „Царството небесно”. На вътрешната стена на нартекса също е имало изобразени фигури, като една от фигурите вероятно е била изображение на царица, в керемиденочервено облекло. На пиластрите в кръгли медальони е имало изображения на светци, от които две са се били запазили до началото на ХХвек.

Използвана литература:
В. Димов, Разкопките на Трапезица в Търново, ИБАД, 5/1915, стр. 112-116
История на Велико Търново, т.1, авт. колектив, София, 1986г.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Велико Търново -галерии/ Veliko Tarnovo – gallery
Търново – христоматия
Сайт управляется системой uCoz