Видин, замъкът "Баба Вида" / Vidin, castle "Baba Vida"

Кастелът Бонония е заемал площ от 20 ха и е имал правоъгълна форма. Разкрита е част от неговите стени с дебелина в основата 4,30 м, а на суперструкцията — 2,70 м, а също шест кръгли и една многоъгълна кула със среден диаметър в основата 20 м. В периода VІ-ІХв. живота в укреплението е бил замрял.
В периода ІХ-Хв. върху руините на римския кастел било изградено българското укрепление от правоъгълни каменни блокове достигащи дължина 1,5м. Към този период се отнася зида над римската многоъгълна кула (при днешната кула № 10) и част от кула № 9.
Замъкът „Баба Вида” е разположен край самия бряг на р. Дунав върху равнинна площ около 5000кв.м. Той има четвъртита форма с дължина на всяка от страните около 70 м. Укреплението има две крепостни стени: външна — по-ниска и вътрешна — по-висока. На североизточното лице на външната крепостна стена има една квадратна входна кула, а близо до свързването му с югоизточното лице на външната стена — седмостенна кула, която днес се обозначава като „Австрийската кула”.
В ъглите на североизточното лице на вътрешната крепостна стена има по една квадратна кула, а в средата — една входна правоъгълна кула. На противоположната страна на крепостната стена има пет кули: една правоъгълна в югозападния ъгъл, две плътни правоъгълни в югоизточния ъгъл и две плътни правоъгълни по средата. Квадратна кула (кула № 4) има по средата на северозападната страна на вътрешната крепостна стена. Квадратните бойни кули на вътрешния крепостен зид се извисяват на височина 16 м над сегашното равнище на вътрешния двор, което е повдигнато с няколко метра. Градежът на вътрешната крепостна стена и на бойните кули е от ломен, грубо обработен откъм лицевата страна камък, споен бял хоросан, примесен с баластра. В горната част на квадратните кули има пояси от тухли. Фугите между камъните са замазани.
В замъка се влизало през две входни кули: една квадратна на външната стена (кула № 1) и една правоъгълна на вътрешната стена (кула № 2).
Около крепостта е изкопан широк и дълбок ров, който е бил наводняван. През него е бил прехвърлен подвижен мост.
След въвеждането на огнестрелното оръжие турците са съборили повечето кули (с изключение на кули ІІІ и ІV) до равнището на крепостната стена и са разрушили или зазидали нейните бойници.

__________________
Основна литература:

Български средновековни градове и крепости, т. 1, А. Кузев, В. Гюзелев, 1981г., Варна.
„Каменните щитове”, Б. Чолпанов
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Видин – галерии/ Vidin – gallery
Сайт управляется системой uCoz