Аладжа манастир, катакомбите / Aladja monastery, catacombs

Катакомбите се намират на около 500м. от същинския манастир и се състоят от 3 етажа. Първият етаж се състои от 4 помещения, изсечени около коридор с дължина 4.10м. По средата на най-голямото помещение има отвор, през който вероятно е минавала стълба водеща към втория етаж. На втория етаж има две помещения. Третият етаж е грубо изсечена галерия със стръмен наклон и достига до малка площадка, на която се излиза през отвор.. Вероятно от тук е ставало придвижването до платото на манастира, където се намират развалините на ранновизантийска базилика от V-VІв.

Литература: Георги Атанасов, „Добруджанското деспотство”, 2009г.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Аладжа манастир – галерии / Aladja monastery – gallery
Сайт управляется системой uCoz