Аладжа манастир, гробищна черква и крипта / Aladja monastery, cemetery church and crypt

Гробищна църква-параклис е била триконхиална с размери: дължина 4.50м., запазена ширина 0.80м. и височина 2.55м. Южната стена се е срутила. Върху северната стена е запазен жлеб на отстояние 1.50м. от западната стена, който навярно е служил за прикрепването на дървена преградна стена. В източната половина има останки от стенописи.
Криптата е с дължина 10.80м., ширина 5.40м., а тавана е с височина 3.30-3.80м. В източната му част е изсечена скамейка, а в пода са вдълбани 5 гробни камери, ориентирани запад-изток. В една от тях е открит пръстен-печат датиран към ХVІІ-ХVІІІв. До криптата се стига по еднораменна стълба от трапезарията.

Литература: Георги Атанасов, „Добруджанското деспотство”, 2009г.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Аладжа манастир – галерии / Aladja monastery – gallery
Сайт управляется системой uCoz