Акве калиде -Термополис, крепостта / Aquae Kalide - Thermopolis, fortress

Прокопий Кесарийски съобщава, че при управлението на имп. Юстиниан І селището било оградено с крепостни стени, за да бъдат защитени лекуващите се там от варварските набези.
Константин Иречек в книгата си „Княжество България” (ІІ част, „Пътувания по България”) пише, че по време на неговото посещение още се разпознавали стените на крепостта, които обграждали баните под формата на четириъгълник с дължина на страната около 500метра.
Откритата крепостна стена е с дебелина 2,60м., а при северния вход достига до 4,85м. Тя е с монолитен градеж от обработени каменни блокове и редове от тухли, споени с хоросан. Стената ограждала крепостта от всички страни, но най-добре запазена е в североизточната й част.
Тук, близо до входа, бяха открити пет оловни печата, с които са били подпечатвани документи от кореспонденцията на военни и административни лица през Х-ХІ век.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Акве Калиде-Термополис, галерии - Aquae calide, gallery
Христоматия за Акве калиде - Термополис
Сайт управляется системой uCoz