Велико Търново, Царевец, Черква № 12 / Veliko Tarnovo, Tsarevets, Church № 12

Черква № 12 се намира на около 140м. от главния вход на Царевец и на около 3м. от южната крепостна стена. Те е еднокорабна и едноабсидна. Около храмът се развил некропол, като погребенията се датират към периода ХІІІ-ХІVв. Западно от черквата са открити 25 гроба и още 9 до абсидата.
Пред нея е има изградена щерна за вода (щерна № 1). Щерна № 1 е вкопана на дълбочина 2.20м. и е с форма на неправилен четириъгълник: северната й стена е дълга 6.50м., южната 5.50м., източната 4.50м. и западната 380м. Източният и западният зид са дебели по 8.85м., с отстъп от дъното с височина 0.35м. и ширина 0.15м. Западния зид е широк 0.98м. Северната стена се явява облицовка на скалния откос. Водата на каптирания извор е изтичала от пукнатина в тази скала и е пълнела щерната. Каптажът представлява зидана засводена ниша н северната стена с размери 1.25х1.12х0.45м. Водата от каптажа се е вливала направо в съоръжението. Дъното е настлано с големи каменни плочи, споени с хидрофобна замазка, като в средата има конусовиден утаител. В югоизточната стена на щерната е имало 2 тръби за отвеждане на излишната вода през крепостната сена.
Щерна № 2 е долепена до източния зид на щерна № 1 и се намира под черква № 12. Дължината на източната й стена е 2.60м., на западната 3м., а на северната и южната 8.25м. Вкопана е на дълбочина 2.30м. Подът е направен също от големи каменни плочи, но няма изграден утаител. Към нея има 2 глинени водопровода. Предполага се, че щерните са продължили да се използват до ХVІІв. и след събарянето на черквата, но е възможно да са били изоставени още след силно земетресение през ХІІІ-ХІV, в резултат от което земните пластове се разместили и изворите захранващи щерните пресъхнали.
Литература: Е. Дерменджиев, Водоснабдителните съоръжения до църква № 12 на хълма Царевец във Велико Търново (конструкции, периодизация, възстановка), сп. Археология, 3, 2003г.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Велико Търново -галерии/ Veliko Tarnovo – gallery
Сайт управляется системой uCoz