Кавала, черквата "Успение на Пресвета Богородица" / Kavala, Church Dormition the Virgin

Храмът „Успение на Пресвета Богородица” в Кавала се намира в най-старата част на града, като на него се дължи и названието на хълмът, на който се намира – Панагия, т.е. Всесвета. След турското завоевание християнските култови сгради били превърнати в джамии и до 1864г. това е единствения християнски храм останал да функционира в града. Сградата е била вкопана в земята, достигала е височина 20м. и ширина 12-13м. Представлявала е базилика без купол. Около нея е съществувал манастир. След Първата световна война етническия облик на града се променил, като част от турското и българското население били прогонени, а на тяхно място били заселени малоазийски гърци. През 1957г. храмът бил основно преустроен, като от старата сграда останала само камбанарията, която била инкорпорирана над входа. Новата сграда е кръстокуполна, петабсидна, с притвор и с два параклиса посветени на св. Фанурий и св. Филотей.
Иконостасът е триредов. На царският ред са изобразени патронният празник „Успение Богородично”, св. Богородица, Христос, Ангел държащ главата на св. Йоан Кръстител, св. Димитър и др.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Кавала,галерии / Kavala, galleries