Пловдив, Джумая джамия / Plovdiv, Dzhumaya Mosque

Улу Джумая джамия е главният мюсюлмански храм в Пловдив. Името на джамията, както и другото и название „Сита джамия” означават „Петъчна джамия”. Тъй като джамията е наричана още Мурадие и Хюдавендигяр, то построяването и се свързва със султаните Мурад І или Мурад ІІ, които са носили това име и тази титла. Архитектурния стил и размерите на сграда дават основание да се предположи, че по-скоро строежът й е бил по времето на султан Мурад ІІ. Предполага се, че на мястото на джамията се е намирал средновековния катедрален митрополитски храм „Света Петка”. Около джамията е имало гробище, като най-старите турски гробове са датирани към ХVв.
Джумая джамия е правоъгълна сграда с размери 40х30м. Градежът на стените е клетъчен от редуващи се каменни блокове и тухли, като камъните се намират между двойни хоризонтални и единични вертикални тухлени редове. Джамията е имала два входа – един от север и друг от изток. При ремонтните работи през 1785г. бил направен западния вход. Покривната конструкция включва 9 купола, като трите централни са полусферични, а останалите са четириъгълни. Покрива и куполите са покрити с олово.
Сградата е трикорабна, като корабите са разделени от 4 масивни стълба свързани с островърхи арки. Намиращите се между арките пандативи носят покривната конструкция. Под средния купол се намира шадраван. Молитвения салон е с размери 33х27м. Има едно минаре, което е с един балкон и е високо около 23м. Подът е покрит с шестоъгълни тухли. Запазените стенописите са от 1755г. и от 1848г. Те изобразяват растителни мотиви, гирлянди, а в медальоните са изписани цитати от Корана.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Пловдив - галерии/ Plovdiv – gallery
Сайт управляется системой uCoz