Пловдив, Храмът „Св. св. Константин и Елена” / Plovdiv, Church "St. St. Constantine and Elena "

Храмът „Св. св. Константин и Елена” в Пловдив е издигнат върху античната крепостна стена (абсидата е разположена върху правоъгълна кула от стената) в близост до източната крепостна порта (дн. Хисар-капия) на мястото, където през 304г. мъченически били убити 38-те пловдивски мъченици. Предполага се, че около 30години след мъченическата им смърт на лобното им място е бил построен първият храм. Първоначално храмът не е бил посветен на св. Константин и св. Елена, а дори е възможно той да е бил направен докато все още са били живи. Първите патрони на храма били двама от 38-те убити на това място християни – св. Севериан и св. Мемнос. Първото сведение за храмът със сегашното му име е на Стефан Герлах, който посетил Пловдив през 1578г.
През 1830г. Вълко Чалъков успял да издейства султански ферман за ново изграждане на черквите „Св. св. Константин и Елена” и „Св. Неделя”. През 1832г. били съборени останките от старата черква и била построен сегашния храм от брациговския майстор Петко Петков - Боз.
Храмът „Св. св. Константин и Елена” е трикорабна базилика с размери 26х17.5м., височината на централния кораб е 8м., а на страничните – 6м. Корабите са разделени от два реда от по 5 колони. Сградата се състои от открит притвор и наос. Над притвора в западната част на втория етаж се намира женското отделение. Иконостасът е бил изработен в бароков стил във Виена от Йоан Пашкула от Мецово (в Епир, дн. Гърция). Иконите са дело на Захари Зограф, Станислав Доспевски и Никола Одринчанин. Стенописите на храма са направени в периода 1864-1866г. от Стефан Андонов и Атанас Гюдженов.
През 60-те години на ХІХв. е била построена 13 метрова пететажна камбанария, в която има две камбани, като голямата е направена през 1871г. и е с диаметър 96см., а марката е направена през 1925г. и е с диаметър 60см.
Черковният двор е ограден с каменен зид с височина между 6 и 8м. Над източната дворна порта се намира Божигробския метох, който е бил построен през ХVІІ-ХVІІІв., а в южната част на двора се намират свещеническата къща и сградата на някогашното енорийско училище, където днес е настанена постоянна експозиция на икони.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Пловдив - галерии/ Plovdiv – gallery
Сайт управляется системой uCoz