Велики Преслав, Езически храм преустроен за административна сграда / Veliki Preslav, Pagan temples converted to office building

Административната сграда е разположена в близост до източната стена на Вътрешната крепост. Получила е това название, тъй като около нея са били намерени голям брой византийски оловни печати. Сградата представлява правоъгълник с размери 18х14м. Във вътрешността на сградата е бил вписан втори четириъгълник. В резултат от това, около вътрешния четириъгълник от трите страни са се оформили неразчленени коридори, а южния коридор е оформен като триделно преддверие. Северния коридор е по-широк от южния. Сградата най-вероятно е имала колони, тъй като в северния коридор е намерена мраморна база на колона, върху източния зид на вътрешния правоъгълник – част от варовикова колона, а в насипа на сградата – мраморен капител. Наличието на два концентрични четириъгълника навежда на предположението, че през езическия период сградата вероятно е служела за капище, а след покръстването е била отредена за административна сграда или хранилище на архива.
При проведеното през 2003г. археологическо проучване е било извършено разчистване на централното помещение (вътрешния правоъгълник), където е запазена част от подложката на мозаечния под от Хв. При проучването на средната част има голямо отухлено петно червена глина в западната част, което е с размери около 2.60х2.20м. и дебелина 7-15см. Според Т. Михайлова тези данни показват, че в средата на централното помещение е горял силен и продължителен, но локализиран огън, което пък е дало основание да се предположи, че в сградата са се извършвали езически култови практики.

Литература:
Р. Рашев, Българската езическа култура (VІІ-ІХв.)”, 2008, стр. 111-112
Т. Михайлова, „Административната сграда” в Преслав”, в: АОР, 2003г., стр. 181-182
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Велики Преслав – галерии/ Veliki Preslav – gallery
Сайт управляется системой uCoz