Велики Преслав, Езически храм превърнат в християнски край Южната порта / Veliki Preslav, Pagan temple converted to a Christian near the South Gate

Храмът е бил открит на 13.08.1910г. от Ю. Господинов в тогавашната нива на Матей Ламбов при чешмата Радулов. Постройката е разположена във Външния град между Южната порта на Вътрешния град и ротондата „Свети Йоан” („Златната черква”).
Култовата сграда е била построена през езическия период и е била предназначена за капище. Тя се състояла от два вписани един в друг четириъгълника. Вътрешния четириъгълник е почти квадрат, изместен силно на изток, където оформя тесен, нефункционален коридор. Входът е бил от запад, където коридора е най-широк.
След покръстването сградата била преустроена за черква. Източната стена била пробита и била изградена абсида, а в ъглите били поставени контрафорси, като на западната фасада е подсилена с още два контрафорса между ъгловите, разположени на 1.30-1.40м. от тях.. Притворът бил отделен от наоса със зид. Черквата заедно с контрафорсите е дълга 14.70м. и е широка 13.40м. Стените са с дебелина около 1м., а в подсилените участъци в ъглите стената заедно с контрафорса достига дебелина 2.60-2.70м.

Литература: Р. Рашев, „Българската езическа култура (VІІ-ІХв.)”, С, 2008, стр. 112-113
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Велики Преслав – галерии/ Veliki Preslav – gallery
Сайт управляется системой uCoz