Преслав, Ротондата "Свети Йоан" / Preslav, Round Church of St John

Кръглата църква се свързва със спомената от Тудор Доксов през 907г. Нова Златна черква, при устието на река Тича. Малките размери на храма и изящната му архитектура и украса, както и добавянето в известието на „Нова” дават основание да се търсят аналогии с построената от император Василий І цариградската черква „Неа” (от гр. „Нова”), която се намирала в югоизточната част на Големия дворец във византийската столица.
При разкопките на сградата е открит фрагментарно запазен надпис, в който е посочено, че храмът е бил посветен на св. Йоан и че в ръководенето на строителните работи е участвал хартофилакса Павел.
Храмът „Свети Йоан” представлява ротонда с диаметър 10,50м., затворена от 12 екседри, просторен правоъгълен притвор на запад с размери 5х9.50м. фланкиран от две цилиндрични кули с диаметър 3.20м. и атрий с почти квадратна форма с размери 12.20х14.30м., чийто стени също са разчленени с 14 екседри. Общата дължина на храма е 38.50м. В средата на атрия се намира кръгъл кладенец, а в центъра на наоса е имало амвон със стълбища от източната и западната страна. Едната от екседрите на наоса е голяма и се явява главната абсида на храма, трите срещу нея оформят троен вход, а останалите 8 са с еднакви размери, разположени по 4 от север и юг. Срещу екседрите е имало 12 мраморни колони, които са носели галерията на втория етаж и купола. До втория етаж се е стигало по стълба намираща се в северната кула на храма. Продължението на стената на атриума оформя от север и юг два външни притвора, като южния е бил свързан с тръбопровода и се предполага, че освен за погребения е бил ползван също като баптистерий или аязмо.
Сградата е имала изключително богата декоративна украса. Тя била украсена с мозайки от цветна смалта, а подовете били покрити с мозайки в стил „опус сектиле” и рисувани керамични плочки. При разкопките са били намерени множество късове от външни и вътрешни мраморни и варовикови корнизи, фрагменти от колони, профилирани и орнаментирани с мраморна резба плочи, скъпи облицовки, керамична и стъклена инкрустация, разнообразни подови настилки, разноцветни глазирани и рисуван плочи и др. Намерени са също и керамични плочи, на които са изписани текстове с религиозно съдържание, които вероятно са били монтирани на стената на черквата или на някоя съседна сграда.
Сградата е построена на високата тераса на хълма Забуите над реката. За да бъде построена на това място е бил направен допълнителен насип и подпорна стена.
Мястото вероятно е било тачено още в езическия период, защото между този храм и дворцовата цитадела се намира капище, което по-късно е било преустроено в християнска черква.
Предполага се, че храмът е бил католикон (главна черква) на манастир. В съседство са открити работилници за рисувана керамика и за мозаечни кубчета.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Преслав – галерии/ Preslav – gallery
Христоматия
Сайт управляется системой uCoz