Велики Преслав, Патриаршески комплекс / Veliki Preslav, The Patriarchal complex

Патриаршеската катедрала е трикорабна и триабсидна базилика с едноделен притвор. Тя е с дължина 31м. и е широка 17м.
Градежът е изпълнен с техниката opus quadrtum от варовикови блокове. Дебелината на стените е 1.8-1.9м. Стените са били подсилени от 18 кантрафорса с размери 1.5х1.5м., 14 от които са правоъгълни, а 4 полукръгли. От тях 4 правоъгълни са разположени на западната фасада, а на северната и южната стена, се редуват от запад на изток 2 правогълни, 1 полукръгъл, два правоъгълни, 1 полукръгъл и 1 правоъгълен. Подредбата на контрафорсите показва, че освен укрепваща, са имали и декоративна функция. Черквата е била оградена със стена.
Патриаршеската резиденция се свързвала с църквата чрез покрит пасаж разположен върху две редици масивни стълбове. Сградата е с правоъгълна форма, ориентирана в посока север-юг, а средните й дължина и ширина са 22.45/22.65х16.5/17м. Градежът е изпълнен с техниката opus quadrtum от каменни блокове със среден размер около 1х0.5х0.5м. Дебелината на външните стени достига 2.80-3м.
Между двореца и базиликата е разположена малка едноапсидна кръстокуполна черква, състояща се от наос и предверие, която също е с квадров градеж.
Литература: Овчаров, Д., „Дворцовая церков в Преславе и некоторые особенности богарских раннесредневековых базилик” в „Древности славян и руси, 1988, стр. 256-261
Овчаров, Д. Наблюдения върху архитектурата на две монументални сгради в Преслав. - Археология, 1990, 4
Овчаров, Д., Ж. Аладжов, Н. Овчаров. Големият царски дворец във Велики Преслав. Т. I. Преславската патриаршия през X век. София, 1991 (Рецензия на книгата: в Археология, 1993, 4, стр. 62-64).
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Велики Преслав – галерии/ Veliki Preslav – gallery
Сайт управляется системой uCoz