Воден, старата митрополия "Успение на Света Богородица" /Edessa, the ancient church of the Assumption of Virgin Mary

Старата митрополия на Воден се намира в квартал Вароша. Тя е трикорабна, триапсидна базилика с притвор от запад. Централния кораб е по-висок от северния и южния. Източната фасада е изградена от камъни редуващи се с тухлени пояси, като стената е подсилена с 2 контрафорса, а останалите външни фасади са подравнявани със сантрачи. Храмът е построен през ХІVвек, като най-стария живописен слой се датира към периода 1375-1389г. Фреските съдържат сцени свързани Христос и Света Богородица (Страстите, Възкресението, Успение Богородично, Рождество и др.). По аркадите са изобразени пророци. Ктиторската композиция, изобразяваща анонимен ктитор с децата си държащ модел на черквата и надписа:Света София - Божия [премъдрост]" са дали основание да се счита, че първоначално тя е била посветена на „Света София”. Преименуването на черквата се отнася към периода 1598-1688г. Разказва се, че преименуването е станало, тъй като е имало заповед всички черкви носещи името „Света София” да бъдат превърнати в джамии; за да избегнат това, местните първенци излъгали турците, че името на тази черква е „Света Богородица”. През ХVІІв. е правен ремонт на северната и южната стена, а през 1920г. е бил построен притвора. Дървения иконостас и владишкия трон са били изработени през 1761г.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Воден – Галерии / Edessa – gallery
Воден / Едеса - Христоматия
Воден / Едеса - статия
Сайт управляется системой uCoz