о

Пловдив, Часовниковата кула / Plovdiv, The Clock Tower

Часовниковата кула в Пловдив се намира на Дановия хълм, който по време на турското робство е бил наричан „Сахат тепе”, т.е. „Часовниковия хълм”. През 1920г. е бил намерен надпис, от който става ясно, че по време на Римската империя в града е имало клепсидра (воден часовник) и слънчев часовник. Предполага се, че те са се намирали в сграда разположена западно от входа на античния стадион, като слънчевият часовник е бил поставен на западната й фасада, а клепсидрата се намирала в постройката. По време на турското робство слънчев часовник е имало на ъгъла на Джумая джамия, а на Сахат тепе се е издигала часовникова кула. Тъй като часовника е била отдалечена от населената част, то отброяването на часовете е ставало звуково, с помощта на камбана.
През 1611г. Льо Февр споменава, че в Пловдив имало часовникова кула, която отброявала часовете по френски. Хенрих Ранцовен, който посетил Пловдив през 1623г. обаче отбелязва, че часовникът е бил излязъл от употреба и спрял. Спирането на часовника едва ли е било за дълго, защото Евлия Челеби, който посетил Пловдив в периода 1651-1654г. е отбелязал, че звънът от кулата се чувал на един преход разстояние от градът. През 1706г. Люка отбелязал, че на един от хълмовете имало кула, от която с камбана били отбелязвани часовете. Кулата служела също за наблюдателница, като в случай на пожар се известявало за бедствието с топовен изстрел. Самата кула първоначално била с дървена конструкция, като към нея имало барутчийница с цилиндрична форма, която била изградена масивно. Топът бил вързан с халка за скалата.
През 1809г. била направена нова каменна кула. Тя е конусовидна и е висока 17,5 метра. На входа е бил поставен надпис: „През 1227 г. от егира (т.е. 1809 г.) да бъде благословен от Бога този часовник и се възобнови, но да се направи без грешка, положиха се много грижи и труд. Браво и на майстора, стократно браво! Тази красиво оформена и съвършена часовникова кула е градена 1227 г. Гледайте я и се възхищавайте!“
През 1883г. е бил поставен нов часовников механизъм, а през 1909г. кулата била ремонтирана от брациговски майстори. През 40-те години часовниковият механизъм спрял да работи. Бил направен нов часовников механизъм по чертежите от 1884г. През 2004г. часовниковият механизъм е бил ремонтиран.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Пловдив - галерии/ Plovdiv – gallery