Пловдив, Хисар капия / Plovdiv, The Hisar Kapia

Хисар капия се издига на мястото на старата антична източна порта. Предполага се, че тя е съществувала още през ІІІв.пр.н.е. и е запазила функциите си и след поправката на пораженията по укрепленията причинени от готското нашествие през ІІв. пр.н.е. След разширението на града била оформена нова източна порта. През Средновековието след като размерите на града намалели, то Хисар капия отново поела ролята на източна градска порта. Предполага се, че сегашния вид на портата е оформен през ХІІІ-ХІVв.
Византийската стена вероятно е направена при мащабното строителство в империята при управлението на император Юстиниан І в средата на VІ. Северно от портата се вижда крепостната стена, която е послужила за основа на Коюмджиевата къща. Южно от портата стената не е запазена, тъй като попада в двора на черквата „Св. Константин и Елена”. Под олтара на храма се намират основите на четириъгълна кула, чийто останки са били използвани за костница. Южно от черковния двор са открити останките от кръгла кула.
Портата е единична. Оградите на храма и Коюмджиевата къща оформят дълъг проход след входа, който завършва при напречната улица. В пресечната точка на двете улици в северния ъгъл има бартизан, а на южния се намира камбанарията на черквата, като вероятно предшестващата я звънарница е имала освен основната си роля, също и наблюдателно-отбранително значение. Запазването на тази фортификационна структура вероятно се дължи на смутните години на кърджалийските вилнежи в Османската империя, които наложили подновяването на някои от съществуващите, респ. изграждането на нови отбранителни съоръжения за запазване на селищата от грабежите на разбойниците.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Пловдив - галерии/ Plovdiv – gallery