о

Пловдив, Кръгла ъглова кула / Plovdiv, Round corner tower

Кулата се намира в близост до храма „Свети Константин и Елена” и е била част от крепостната стена, минаваща под сградата, част от която е била портата наричана днес „Хисар капия”. Изграждането на ъгловата кула се отнася към управлението на император Юстиниан І и се свързва с мащабната строителна дейност по негово време за възстановяване на фортификационната система на империята. Стената, в участъка е запазена на значителна височина, вкл. и входа към кулата. Пред нея е имало друга външна стена – т. нар. протейхизма. Кулата е била кръгла по форма, разположена в участъка на пресичането на двете крепостни стени. Изградена е чрез дмесена зидария от редуващи се пояси от камъни и тухли.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Пловдив - галерии/ Plovdiv – gallery