Пловдив, Източната крепостна порта / Plovdiv, The East Gate

При управлението на император Марк Аврелий (161-180) била предприета мащабна строителна дейност за укрепяването на градовете в Тракия. За защита за значително нарасналия по площ Пловдив били изградени нови стени. В резултат от това портата при сегашната Хисар капия се озовала във вътрешността на крепостта. Източно от нея била направена нова порта. Строителните работи били завършени през 172г., като за възпоменание е бил поставен двуезичен гръцко-латински надпис.
Улицата водеща към портата е широка 13.20м., а от двете й страни имало тротоари с ширина 2.60м. От двете страни на улицата имало колонади и сгради с богата декоративна украса.
На 18м. североизточно от портата била издигната трипроходна триумфална арка, която първоначално се намирала извън крепостните стени. През ІІІв. след нашествията на готите по заповед на император Галиен (253-268) били предприети възстановително-укрепителни работи. Тогава укрепителната линия била изместена на север, като арката била превърната в новата източна порта на града, а от двете й страни били издигнати отбранителни кули, които да я защитават.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Пловдив - галерии/ Plovdiv – gallery
Сайт управляется системой uCoz