Пловдив, Небет-тепе / Plovdiv, Nebet Tepe

Небет-тепе е най-северния от седемте хълма около които се е оформил днешния Пловдив. Небет-тепе е с надморска височина 207м., а най-високата му скала се намира на 46м. от терена под хълма. Заедно с Джамбаз-тепе и Таксим-тепе на него е бил разположен античния Тримонциум - едно от старите имена на Пловдив означаващо Трихълмие. Турското име е съставено от думите „невбет”, т.е. „стража” и „тепе” – „хълм”. Предполага се, че още през античността на хълма е квартирувал гарнизонът охраняващ града. Друго използвано за него наименование е „Музеев хълм”, като това име е свързано с най-даровития ученик на Орфей. Това название обаче вероятно няма нищо общо с древните имена на хълма. В по-ново време се поселището в него се използва и името „Евмолпия”, с което античните автори са наричали Пловдив. Думата означава „сладкопевен”, като названието се свързва с владетелско-жречески род Евмолпиди, които положили началото на прочутите мистерии в древногръцкия град Елевзин. Г. Михайлов счита, че Евмолпия е била наричана само една от градските фили, чието название е засвидетелствано по епиграфски път. В надписите се споменава за храм на Аполон Кедрисийски, които пък дава основание да се предположи, че е възможно древното име на града да е било Кедрисо или тамошното тракийско племе да се е наричало кедриси. Храмът обаче най-вероятно се е намирал на Джендем-тепе, което означава, че и да е било използвано това название, то е било за този хълм.
Начелото на животът на хълмът се отнася към VІхил.пр.н.е., като обитателите са използвали естествената защита, която им давали стръмните склонове, а също и близостта на реката. Най-старите крепостни стени са били направени с т. нар. „циклопски градеж” от големи сиенитни блокове подредени без спойка. Най-скарите жилища на хълма са били направени от плет с глинена замазка.
При разкопките са били открити останки от крепости стени и кули, а също и от други постройки. Разкрит е сравнително добре запазен резервоар за вода с вместимост 350 куб.м. Той е изграден от редуващи се пояси от камъни и тухли, а стените и подът му са обмазани с хидрофобна замазка. Също така е бил разкрит и реконструиран тунел със стълбище водещ от хълма към реката.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Пловдив - галерии/ Plovdiv – gallery
Сайт управляется системой uCoz