Пловдив, Античният форум / Plovdiv, The Forum

Форумът (агората) на античния Пловдив е бил политическия, административен, търговски и религиозен център на града. Той е бел разположен под днешния централен градски площад. Заемал е площ от около 20дка. Имал е форма на правоъгълник близък по форма до квадрат, с размери 143м. (север-юг) на 136м. (изток-запад).
Форумът е претърпял 4 основни строителни етапа. Първият етап се отнася към времето преди превръщането на Тракия в римска провинция. Тогава е бил изграден градски площад, като вероятно неговото оформление е било под влияние на елинистичните агори.
Вторият строителен етап от развитието на форума е осъществен в края на Ів., като при изграждането на един от магазините е бил употребен като сполия надпис с посвещение на император Веспасиан (77-79). Тогава са били повдигнати нивата на магазините, ареата и амбулациото. Ареата е с размери 113х99м., като е била обиколена от юг, изток и запад с магазини във верижен план. От юг, изток и запад е имало четириколонни йонийски пропилеи. Портика около ареата е с ширина 11м. и е бил изграден от туф в дорийски ред. Запазен е каменния улей за стичане на дъждовната вода от покрива на портика.
Третият строителен етап е осъществен в края на ІІв. При него е бил запазен съществуващия план, като са били повдигнати подовите нива, праговите блокове и улеите за дъждовна вода. Променена е декорацията, като портикът е направен от мрамор.
Четвъртия последен строителен етап е свързан с възстановяването на форума след опустошителното готско нашествие в средата на ІІІв. При третия или четвъртия строителен етап е бил оформен нов стилобат от сиенит, който е носел мраморната колонада около ареата. По-ранната дорийска колонада е заменена с нова от мрамор в римо-коринтски стил.
От северната страна на форумния комплекс са били разположени представителните обществени сгради. Там се е намирала съкровищницата, която е идентифицирана въз основа на намерения върху два фриз-архитравни блока надпис от времето на император Комод. В североизточния ъгъл на комплекса е намерена амфитеатрална сграда, изпълняваща функциите на малък театър (Одеон), а също така е имала ролята на булевтерион – място, в която заседавала местния градски съвет. Западно е него е открита сграда, за която се предполага, че е била градската библиотека или архив. В северното амбулацио са били открити надписи, свързани с обществения живот в града. Един от тях съобщава, че в края на ІІв. главния жрец на града Флавий Монтан и неговата съпруга са организирали гладиаторски борби. В ареата са открити постаменти за статуи, екседра (трибуна за речи), а също останки от олтар с посветителен надпис на богините Деметра и Коре (Персефона).
Главните улици на античния град кардо-максимус и дакуманус-максимус се пресичали пред източния вход на форума.
Форумът е просъществувал до средата на Vв.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Пловдив - галерии/ Plovdiv – gallery
Сайт управляется системой uCoz