о

Пловдив, Голямата базилика / Plovdiv, The Great Basilica

Голямата базилика се намира в съседство с днешната католическа конкатедрала на софийско-пловдивска епархия „Свети Лудвиг”. Проучени са южния и част от централния кораб, тъй като останалата част се намира под уличната настилка.
Античната базилика е била издигната върху руините на монументална римска сграда, от която са запазени останки от масивния стилобат.
Голямата базилика е била трикорабна сграда, с една абсида разположена в източния край на централния кораб. В западната й част е имало атрий с колонада от трите страни. Базиликата е била дълга 86.30м. и широка 38.50м. Стилобатът на базиликата е стъпаловидно фундиран и достига на дълбочина над 2.5м., което показва, че е носел мощна суперструкция. Корабите са били разделени от 14 подпори, като са се редували две мраморни и една зидана. Подът на базиликата е бил покрит с цветни мозайки, предимно с изображения на птици. Общата площ на мозаечното покритие е било 700кв.м. При портика е бил открит по-стар мозаечен под разположен непосредствено под горния. При едно от последните преустройства над сградата в атриума било добавено ново помещение.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Пловдив - галерии/ Plovdiv – gallery