о

Пловдив, Куюмджиевата къща / Plovdiv, Kuyumdzhiouglu house

В Куюмджиевата къща днес се помещава Eтнографският музей на Пловдив.
Сградата е построена през 1847г. от майстор хаджи Георги от село Косово за Аргир Комджиоглу. Фасадата от страната на двора е с три кобилични фронтона. Къщата е четириетажна от изток, а в резултат от денивелацията от страната на двора се извисят само двата най-горни етажа. Етажите са с площ от по 570кв.м. На всеки етаж има салон, около който симетрично са разположени по 6 стаи. Сградата има 130 прозорци. Помещенията са богато украсени с резбовани тавани, алафранги и фрески.
Днес в двора на Етнографския музей е експонирана портата на разрушения Куршум хан.
Източната фасада на къщата използва за първите си два етажа крепостната стена, в края на която се намира Хисар капия. От Хисар капия тръгва улица, заградена от двете страни от дуварите на Куюмджиевата къща и на храма „Св. св. Константин и Елена”, така че се образува цвингер. Краят на улицата е фланкиран от камбанарията на „Св. св. Константин и Елена” и стражница, намираща се в двора на Куюмджиевата къща изпълняваща ролята на бартизан.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Пловдив - галерии/ Plovdiv – gallery