Пловдив, Баня „Старинна” / Plovdiv, Old bath

„Чифте хамам” или както е наричана също „Челеби кадия хамам” е построена през 1582г. Наричана е „чифте”, т.е. двойна, защото е имала мъжко и женско отделение. Второто название е свързано с обстоятелството, че тя е била построена по нареждане на султан Мурад ІІІ като дар за тогавашния мюдюрин и кадия на пловдивския санджак Зия паша.
При градежът е използвана клетъчна зидария от камъни, оградени с тухли. При строежът са използвани сполии от по-древни сгради. Открити са фрагменти от гръцки и арабски надписи, а също част от олтарна преграда с изображение на лъв и лъвица.
През 1999г. сградата е превърната в зала за модерно изкуство и е започнала реставрацията на обекта. Днешното й название е Баня „Старинна”.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Пловдив - галерии/ Plovdiv – gallery