Пловдив, Резиденция / Plovdiv, Residence

С названието „Резиденция” е обозначена сграда намираща се в централната част на античния Пловдив. Нейните размери и местоположение са дали основание да се предположи, че е принадлежала на виден филипополски гражданин. Предполага се, че постройката е просъществувала в периода ІV-VІв. Комплексът се състои от няколко сгради с представително, жилищно и стопанско предназначение. Сградата с представителни функции се състои от четири помещения. Първото помещение е с площ 70кв.м. и вероятно е изпълнявало функциите на приемна зала. То е с грижливо обработени стени и богато декориран мозаечен под с изображения на шестоъгълници, осмоъгълници, кръгове, птици, плодове и съдове. Следват две квадратни помещение, след които има още едно помещение, завършващо от запад с екседра. По цялата дължина на сградата от север има колонада, която изглежда е била част от открита галерия.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Пловдив - галерии/ Plovdiv – gallery