о

Пловдив, Малката базилика / Plovdiv, Small Basilica

Малката базилика е получила това условно название, за да се отличава от намиращата се недалеч Голяма базилика. Сградата се намира в близост до източната крепостна стена на древния Пловдив. В участъка стената е подсилена с кула от II – IVв. Базиликата е трикорабна с притвор и една абсида. Сградата е дълга 20м. и е широка 13м. Интериорът е бил с мраморна колонада между корабите, мраморна олтарна преграда, амвон и синтрон. Подовете били с многоцветна мозайка с геометрични мотиви. Открити са останки от олтарна маса.
Построяването на сградата се отнася към втората половина на Vв. При разкопките са били намерени два ктиторски надписа. Единият е върху облицовъчна мраморна плоча от олтара на базиликата. Вторият е оформен в мозайката от червени камъчета на бял фон в центъра срещу олтарната абсида. Началото на надписа липсва, а в запазената част се споменава за «патриций» и «победител». Според някои изследователи е възможно ктиторът да е бил бъдещия император Базилиск (475-476), който като дук на Тракия постига успехи в отблъскването на варварските нападения. Сградата е пострадала от пожар, след което е била възстановена. Били запазени външните размери, като подовото ниво е било повдигнато с около 0,70м. Новият под е бил тухлен. Променено е оформлението на притвора, олтарната преграда и амвона. Към северния кораб е пристроен баптистерий, а от юг е изграден малък параклис.
Баптистерият е с квадратна основа. Той имал два входа и мраморен басейн с форма на кръст, дълбок 1м. Мраморни колони поддържали покрива, а подът извън басейна бил украсен с мозайки, от които са запазени изображенията на двойка гълъби и елен. Гълъбите символизирали Светия Дух, а еленът - душата, която се стреми към Бог.
В този си вид базиликата просъществувала до края на VIв., след което била изоставена, а руините били използвани като строителен материал за други сгради. Останките от базиликата са били открити през 1988г. През 2013г. е била завършена реставрацията на мозайките, а над тях е издигнато защитно покритие очертаващо предполагаемата форма на сградата. През 2014г. Малката базилика е била отворена за посещение.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Пловдив - галерии/ Plovdiv – gallery