Пловдив, Катедрален храм „Свети Лудвиг” / Plovdiv, Cathedral of St. Louis

Храмът „Свети Лудвиг” в Пловдив заедно със „Свети Йосиф” в София са е конкатедрали (съкатедрали) на Софийско-Пловдивската католическа епархия. Патрон на черквата е френския крал св. Луи ІХ, чийто потомък по линия на княгиня Клементина Орлеанска е българския цар Фердинанд. Според преданието постройката е направена на мястото на по-стар католически храм, за който се споменава в някои латиноезични извори.
Сградата е била построена в периода 1850-1861г. от брациговския майстор Иван Боянов по проект на италианския архитект Алфонсо с финансовата подкрепа на папата и апостолическия наместник Андреа Канова. Оформлението на сградата е съчетавало стила на римските базилики и традициите на българската възрожденска архитектура. Храмът е бил осветен на 25 март 1861г. Камбанарията е била оборудвана с 5 камбани подарък от папа Лъв ХІІІ. Сградата е била дълга 44м., широка 21м. и висока 15м. Тя представлявала трикорабна базилика със 7 олтара. В корниза на главния кораб е бил поставен надпис на български изписан с латински букви: „Na Veliki Boga za slava na sv. Ludovika”.
През 1928г. в деня на Велика Събота, който тогава се падал на 14 април Чирпанското земетресение сериозно повредило постройката – била съборена главната фасада с двете малки кулички от двете страни, като при бедствието едва не загинал папския нунций Ронкали – бъдещия папа Йоан ХХІІІ.
Новата фасада била проектирана от арх. Камен Петков в периода 1929-1930г. в духа на италианския класицизъм. Главната фасада била възстановена през 1931г., но през следващата 1932г. катедралата пострадала тежко от пожар – запалил се покрива, бил унищожен органа, а част от запазените стени рухнали. Това наложило да се направи основен ремонт на постройката. При възстановителните работи били запазени старите очертания на сградата, но върху основния обем била поставена касетирана железобетонна плоча, над която бил изграден дървен покрив с керемиди. Новата живописна украса била направена от Кръстьо Стаматов. Обновеният храм бил осветен на 8 май 1932г. През 1991г. е бил монтиран нов тръбен орган с 12 регистъра.
В десния кораб се намира надгробието на княгиня Мария Луиза – първата съпруга на цар Фердинанд и майка на цар Борис ІІІ. Тя е била кръщелница на ктитора папа Пий ІХ. Княгиня Мария Луиза починала на 31.01.1899г. Саркофагът със скулптурно изображение на княгинята е направен от италианския скулптур проф. Т. Джентиле и под него са изписани последните й думи: „Умирам, но от небето ще бдя над Вас, над децата ни и над България”. Прозорецът осветяващ саркофага е украсен витраж, на който са изобразени гербовете на България и на Бурбоните. В сградата са погребани също починалия през 1866г. Андрея Канова и следващия викарий Франциск Доминик Рейнауди, който е бил и председател на Румелийското областно събрание.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Пловдив - галерии/ Plovdiv – gallery