Пловдив, Храмът „Света Петка Стара” / Plovdiv, The Church of St. Parascheva Old

Храмът „Света Петка Стара” е разположен на склона на Джамбаз тепе. Постройката е придобила сегашният си вид през 1836г. За това свидетелства една бележка открита под светия престол: „Обновление на храма „Света Параскева”; ктитор господар Вълко, син его Тодор; ефимерий папа Неделю, син его Георги и Петър, Вълко и Толю рода; 1836 лето, месец декември, 12”. През 1906г. сградата преминала под управлението на българската православна църква. По време на комунистическия режим храмът е бил затворен. На 9 декември 2007г. след като е бил извършен ремонт на сградата, тя е била отворена за богослужение.
Храмът е посветен на св. Петка Римлянка, като има още два празника – на датата на откриването на сградата в днешния й вид -12 декември, когато се чества паметта на свети Спиридон Тримитунтски Чудотворец и на празника на Живоприемния източник, който пък е свързан с намиращото се там аязмо. Обозначава се като „Света Петка Стара”, тъй като в близост до него се намира осветеният през 1888г. по-голям храм посветен на св. Петка Епиватска, който се нарича „Света Петка Нова”.
Храмът „Света Петка Стара” представлява еднокоробна постройка, дълга 19.60м., широка 11в. и висока 7.50м. Има една петстенна абсида от изток, като стрехата й е оформена с кобилична форма. Сградата се състои от притвор с емпорий над него и същински храм. Олтарът е отделен с дървен иконостас. Иконостасът е четириредов. Царските икони са дело на Захари Зограф, а малките икони на майстори от одринската школа. Храмът е с два входа – един от север, с навес, който води към притвора и втори, който е от юг и от него се влиза направо в наоса. Камбанарията е осмоъгълна, висока е 10.50м. Тя е разположена отделно от храма върху скалата над него.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Пловдив - галерии/ Plovdiv – gallery